0 850 808 59 12
ÇAĞRI MERKEZİ
0 850 808 59 12
Yalıtım Proje Hizmetleri

Dünyada fosil enerji kaynaklarının her geçen gün tükeniyor olması bu kaynakları daha da değerli hale getirmekte, enerji kaynaklarının fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum enerjinin verimli kullanılmasını, yeni ve mevcut yapılarda ısı yalıtımı yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizdeki mevcut 18 milyon yapı stoğunun %92’ si ısı yalıtımsız durumda. Türkiye deki enerji ihtiyacının %72’ sini ithal etmekteyiz ve ithal ettiğimiz enerjinin 7,5 milyar doları, bu yalıtımsız yapılardaki enerji kayıpları nedeniyle adeta havaya uçmaktadır. Bu nedenle enerjinin verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Bu amaca uygun olarak da devlet politikaları ısı yalıtımını teşvik edici mekanizmaları harekete geçirecek yönde tesis edilmektedir. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşları, dernekler ve ticari kuruluşlarda ısı yalıtımı bilincinin kazandırılması hususunda büyük çaba sarf etmektedir.  Isı yalıtımında da yapıların dışından yapılan, mantolama diye de adlandırılan dış cephe ısı yalıtım sistemleri, yalıtım performansı açısından en ideal çözümü sunar. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile duvar, kolon, kiriş ve perde duvar yüzeylerinin tamamı yalıtılmış olur. Böylelikle ısı kaybının yaşanacağı bir yüzey kalmadığından ısı kayıpları da minimuma iner.

Diğer taraftan dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile yapının dış kabuğu çepeçevre sarıldığından dış etkenlere karşıda korunmuş olur. Yapı elemanlarında oluşabilecek ani ısı değişiklikleri engellenir, genleşme ya da büzülmeye dayalı çatlama ve kabarmalar oluşmaz, bina bakım, onarım masrafları azalır. Duvar elemanlarıyla birlikte kolon, kiriş gibi betonarme elemanları da yalıtıldığından, yapılar deprem riski karşısında ilk günkü dayanıklılıklarını uzun yıllar korurlar.